Wykrywanie alergenów

Szybkie testy do wykrywania alergenów

Szczegółowe informacje dotyczące wykrywania alergenów w żywności i na taśmach produkcyjnych znajdują się na stronie foodcheck.pl

Szybkie testy paskowe Food Check przeznaczone są do profesjonalnego wykrywania alergenów w przemyśle spożywczym (badania surowców, linii produkcyjnych, produktów gotowych) oraz dla branży hotelowo-restauracyjnej, laboratoriów badawczych i jednostek naukowych. Testy są tak proste i wygodne w użyciu, że mogą być z powiedzeniem stosowane w warunkach domowych.

Wiarygodność i jakość testów została potwierdzona w Akredytowanym Laboratorium. Testy immunochromatograficzne uznane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako metoda kontroli i podwyższania standardów jakości. Stosowane są przez polskich producentów żywności.

Testy paskowe umożliwiają:

  • szybką, wiarygodną i łatwą w użyciu identyfikację substancji w żywności (metoda immunochromatografii)*,
  • wykrycie nawet niewielkich ilości alergenu w próbce,
  • badanie nie wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i wysokich kwalifikacji,
  • uzyskanie wyniku już po 15 minutach.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla pracowników łańcucha produkcyjnego, technologów żywności, zapewniania jakości, R&D oraz logistyki: „Polityka alergenowa w gastronomii i zakładach przetwórstwa spożywczego”.

Food Check logo
Wykrywanie alergenów w pokarmach i na liniach produkcyjnych