Pobieranie próbki krwi do badania

Pobieranie próbki krwi do badania

Jak zakupić badanie?

 1. Badanie najlepiej kupić u dietetyka, lekarza lub innego Specjalisty, który dobierze właściwy pakiet i poprowadzi późniejszą terapię. Zapytaj o Specjalistę poprzez formularz na stronie.
 2. Badanie możesz również zakupić samodzielnie poprzez nasz sklep internetowy. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze badania możesz się z nami skonsultować telefonicznie lub mailowo. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia prześlemy na wskazany adres zestaw pobraniowy, instrukcję pobrania i przesłania próbek oraz kopertę wraz listem przewozowym pozwalającą nadać materiał na nasz koszt.
 3. Zakupiony zestaw ma długą datę ważności, więc próbki można pobrać w dogodnym terminie.

Jak się przygotować do badań?

Zanim przystąpisz do wykonania badania, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do zestawu.

Zasady przygotowania do badania oraz warunków pobrania próbki umieszczono w opisie badania.

Jak pobrać próbkę?

Procedura pobrania próbki może się nieco różnić w zależności od wariantu badania. Wszystkie kroki są dokładnie opisane w instrukcji dołączonej do każdego zestawu pobraniowego.

 1. Umyj ręce w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.
 2. Wyjmij z dużej probówki małą probówkę Microvette i zdejmij z niej białą nakrętkę.
 3. Wybierz palec, z którego chcesz pobrać krew i oczyść go gazikiem dezynfekcyjnym. Poczekaj chwilę, aż palec będzie suchy.
 4. Zdejmij osłonkę z lancetu.
 5. Przyłóż czerwony koniec lancetu do boku opuszki palca i naciśnij go delikatnie, aż usłyszysz kliknięcie. Poczujesz niewielkie ukłucie w trakcie przebicia skóry.
 6. Ostrożnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kroplę krwi.
 7. Przeciągnij delikatnie przekłutym palcem po obrzeżu probówki, tak, aby krew spłynęła do środka. Powtarzaj tę czynność, dopóki nie wypełnisz probówki do zaznaczonej kreski (300 µl).
  Jeśli ilość krwi będzie niewystarczająca, pobierz krew za pomocą drugiego lancetu z innego palca (powtórz wszystkie powyższe czynności).
 8. Po pobraniu próbki nałóż korek na probówkę i dociśnij, aby się zatrzasnął.
 9. Włóż małą probówkę Microvette z powrotem do dużej probówki i dokładnie zakręć korek.

Zużyty lancet należy zabezpieczyć i wyrzucić do odpadów medycznych (np. do specjalnych pojemników w aptece).

Zamiast krwi z palca można pobrać krew żylną. W tym celu udaj się do punktu pobrań wybranego laboratorium lub sieci diagnostycznej i poproś o pobranie krwi „na skrzep” (około 300 µl lub trochę więcej).

Jak przygotować próbkę do wysyłki?

 1. Wpisz swoje dane (imię, nazwisko i datę urodzenia) na naklejce na dużej probówce.
 2. Wypełnij załączone Zlecenia Badania danymi osobowymi (imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail).
 3. Wpisz datę i godzinę pobrania próbki.
 4. Nie zapomnij podpisać zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów diagnostycznych.
 5. Włóż do plastikowego pudełka Zlecenie Badania oraz dużą probówkę ochronną z umieszczoną małą probówką Microvette z pobraną próbką krwi.
 6. Do czasu wysłania zestaw przechowuj w lodówce.

Jak wysłać próbki kurierem?

 1. Zamów kuriera wg instrukcji dołączonej do zestawu.
 2. Włóż przygotowane pudełko do koperty bąbelkowej i zaklej ją. Naklej list przewozowy na kopertę, jeżeli został dostarczony z zestawem.
 3. Przekaż kurierowi przesyłkę.

Jak dostarczyć próbki do badań osobiście?

Próbki można dostarczyć również osobiście do:

 • Specjalisty lub ośrodka, w którym zakupiono badanie (jeżeli tak wskazano w zaleceniu),
 • siedziby 4Active Centrum Diagnostyki Medycznej ul. Woronicza 12 w Krakowie, od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-15:30 lub w piątek w godz. 9:00-13:00.

Pamiętaj, aby próbkę dostarczyć maksymalnie w ciągu 24h od pobrania.

Kiedy i jak otrzymam wynik?

Wynik wysyłany jest w pliku pdf na adres e-mail wskazany w Zleceniu Badania. Jeżeli badanie zostało zlecone przez Specjalistę, to wynik zostanie wysłany do niego.

Wynik może być wysłany pocztą w formie drukowanej na życzenie Pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik wynosi 10 dni roboczych, licząc od czasu dostarczenia próbki.