Wykrywanie bakterii, grzybów i pasożytów

Wykrywanie bakterii, grzybów i pasożytów

Zobacz szczegółowe opisy badań

Candida IgG i IgM z krwi

Jest to badanie laboratoryjne pozwalające na określenie stężenia przeciwciał IgG i IgM przeciwko grzybowi w rodzaju Candida w próbce krwi. Badanie wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium analityczno – bakteriologicznym na podstawie przesłanej próbki krwi. Wynik badania wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych.

Candida (kandydoza jelitowa) z kału

Kandydoza jelitowa jest badaniem kału pozwalającym na ocenę jakościową oraz ilościową grzybów i pleśni im.in. Candida albicans zasiedlających nasz przewód pokarmowy. Badanie wykonywane jest w laboratorium na podstawie przesłanej próbki kału. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.

Pasożyty w kale

Jest to badanie laboratoryjne pozwalające na określenie obecności pasożytów w próbce kału. Badanie wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium analityczno – bakteriologicznym na podstawie przesłanej próbki materiału biologicznego. W badaniu zastosowana jest metoda mikroskopowej oceny obecności pasożytów. Dodatkowo przeprowadzana jest analiza obecności antygenu Giardia Lamblia metorą ELISA. Wynik badania wysyłany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres w terminie do 10 dni roboczych.